Architecten in Vlaanderen 2023: Analyse van Tijdsbesteding en Verwachtingen omtrent Softwaregebruik

Een kijk op de werkmethoden en technologische vooruitzichten van architectenbureaus in Vlaanderen. 

Afgelopen november voerden we een diepgaand onderzoek uit onder 70 architectenbureaus in Vlaanderen om een beter begrip te verkrijgen van hun werkprocessen, uitdagingen en verwachtingen met betrekking tot softwaregebruik. De bevindingen van deze enquête bieden ons waardevolle inzichten die ons helpen onze aanbestedingssoftware te verbeteren en beter aan te passen aan de behoeften van architecten.

Profiel van Architectenbureaus

Kleine en middelgrote kantoren domineren: De meerderheid van de deelnemende bureaus heeft een beperkt aantal werknemers, waarbij 58% van de bureaus tussen de 0 en 10 werknemers heeft. Dit benadrukt de prevalentie van kleine tot middelgrote architectenbureaus in de regio.

Veel ervaring in de branche: Een aanzienlijk percentage (35%) van de respondenten heeft meer dan 15 jaar ervaring in de architectuurbranche, wat aangeeft dat veel architectenbureaus in Vlaanderen een solide achtergrond hebben.

Aantal medewerkers op kantoor.

Aantal medewerkers in het kantoor-1

 

Gemiddeld aantal projecten per jaar.

Hoeveel projecten heeft u gemiddeld per jaar_-1

 

Voornaamste type projecten.

Welk soort projecten werkt u meestal aan_-1

 

Administratie Overschaduwt Ontwerp

Een van de opvallendste resultaten betrof de tijdsbesteding van architecten. Naast hun ontwerpwerk besteden ze aanzienlijke tijd aan het opstellen van lastenboeken en meetstaten. Slechts 17% van de architecten geeft aan dat ontwerp de belangrijkste tijdsbesteding is bij een project. Een derde van de respondenten besteedt de meeste tijd aan het beheren van lastenboeken en meetstaten. 40% van de architecten geeft aan tussen de 5 en 10 dagen per project hieraan te besteden. Gemiddeld gaan er 13 dagen per project naar het maken van lastenboeken en meetstaten.

Waar besteed je de meeste tijd aan?

Waar besteedt u de meeste tijd aan_

 

Hoeveel dagen besteed je per project gemiddeld aan het maken van lastenboeken en meetstaten?

Hoeveel dagen besteed je per project gemiddeld aan het maken van lastenboeken en meetstaten_-1

 

Pragmatisme tegenover Innovatie

BIM blijft voorlopig achter bij de architecten: Meer dan de helft van de architecten geeft aan nog niet actief te werken met digitale bouwmodellen (BIM).

Beschrijvende meetstaat boven lastenboek:  Een meerderheid gebruikt regelmatig een beschrijvende meetstaat in plaats van een lastenboek. Bij een beschrijvende meetstaat worden omschrijvingen en plaatsingsvoorschriften beknopt verwerkt in de meetstaat, in plaats van deze in een apart lastenboek te omschrijven.

Op een schaal van 0 tot 10, hoe actief ben je bezig met BIM?

Op een schaal van 0 tot 10, hoe actief ben je bezig met BIM_

 

Hoe vaak maak je een lastenboek voor een project?

Hoe vaak maak je een lastenboek voor een project_

 

Hoe vaak maak je een beschrijvende meetstaat in plaats van een lastenboek?

Hoe vaak maak je een beschrijvende meetstaat in plaats van een lastenboek_

 

Belang van Lastenboeken en Meetstaten in de Toekomst

Wanneer we vragen hoe architecten de toekomst van lastenboeken en meetstaten zien, is er consensus dat deze van groot belang zijn voor het bouwproject en de communicatie met aannemers.

De meest voorkomende antwoorden op deze vraag verwijzen naar automatisering en standardisatie.

We moeten evolueren naar automatisch gegenereerde beschrijvende meetstaten.

Zowel architecten die altijd een beschrijvende meetstaat maken en architecten die altijd met BIM werken, geven aan dat lastenboek en meetstaat een belangrijke blijven spelen in de toekomst.

Behoefte aan een Centraal Communicatieplatform voor het Bouwteam

Doorheen de enquête stelden we verschillende kwalitatieve vragen om de visie van de architecten op de toekomst beter te begrijpen.

Architecten kijken uit naar automatisering en standaardisatie. Daarnaast benadrukken ze de rol van het bouwteam en de behoefte aan een centraal communicatieplatform.

Idealiter vervagen grenzen tussen ontwerpteam/ aannemersteam/ onderhoudsteam

In een ideale wereld loopt alle communicatie via één platform. Niet via vijf verschillende, naast de oneindige mailkettingen.

Vlotte synchronisatie, duidelijk aangegeven wie wat heeft gewijzigd, zo weinig mogelijk repetitief werk, goedkope software, moet verschillende toepassingen tegelijk vervangen (database aannemers + bestekken + meetstaten + werfverslagen + ... )

Gebruiksvriendelijk en toegankelijkheid: Met voorsprong het belangrijkste obstakel voor het uitproberen van nieuwe software, is tijdsdruk (55%), gevolgd door de investering of aankooprijs (26%). Het is dan ook niet verrassend dat architecten enkel bereid zijn om één dag (26%) of enkele dagen (48%) te investeren om een nieuwe software uit te proberen.

Conclusies

  1. Lastenboek en meetstaat nemen het meeste tijd. Naast het ontwerpwerk besteden architecten de meerderheid van hun tijd aan het maken van meetstaten en lastenboeken, gemiddeld 13 dagen per project.
  2. Standardisatie en automatisering zijn de toekomst. Velen erkennen dat lastenboeken en meetstaten een rol spelen in de toekomst, maar benadrukken de behoefte aan standaardisatie en automatisering.
  3. Nood aan een communicatietool voor het bouwteam. De helft van de architecten vindt het zeer belangrijk dat projectgegevens centraal kunnen worden beheerd door het bouwteam.

Samengevat laat de enquête zien dat er een sterke behoefte is aan software die de administratieve last verlicht, de communicatie en samenwerking verbetert, en de efficiëntie van architectenbureaus verhoogt door automatisering en standaardisatie van processen. De focus ligt op het verminderen van tijd besteed aan administratieve taken en het verbeteren van de samenwerking binnen het bouwteam door middel van effectieve gegevensbeheer- en communicatietools.

De rol van Calqi

Als aanbestedingssoftware voor bouwteams heeft Calqi een rol te spelen om de visie van de architecten werkelijkheid te maken. De inzichten uit deze enquête zullen ons helpen onze software verder te ontwikkelen, met een focus op het verbeteren van communicatie en het bevorderen van efficiëntie door standaardisering en automatisering waar mogelijk.

Calqi is een tool in volle ontwikkeling. Onze missie is om samenwerking en gebruiksgemak te brengen voor het bouwteam. Naast deze enquêteresultaten baseren we ons vooral op gebruikersfeedback. Wil je jouw bijdrage leveren aan het bouwteam van de toekomst, vraag dan gerust een demo aan of probeer Calqi gratis!

Vraag je demo aan

Ontdek live hoe Calqi jouw workflow kan verbeteren. Iemand van Calqi komt bij jou langs om een korte demo te geven en te bespreken of Calqi interessant kan zijn voor jouw bedrijf.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van updates, events en productontwikkelingen.